Keizer Otto –Trivolley

Keizer Otto -Trivolley is in 2001 voortgekomen uit het samengaan van de twee verenigingen 'Keizer Otto' en 'Trivolley'. Volleybalvereniging Keizer Otto is ruim 40 jaar geleden (medio jaren '70) opgericht; Trivolley is in 1988 uit een fusie van drie volleybalverenigingen ontstaan, vandaar “tri” in de verenigingsnaam.

In onze vereniging hebben we mini’s, jeugdleden, senioren, recreanten en leden met een speciale titel of functie, waaronder ereleden en scheidsrechters.

De seniorenteams spelen in de regionale competitie op het niveau van 1e klasse naar 4e klasse. Ook de mini's, jeugd teams en recreanten-teams spelen mee in diverse competities.

Ook wij kunnen niet zonder sponsors. Daarom bedanken we: