Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

In augustus 2020 is in de Algemene Leden Vergadering (ALV) besloten dat alle leden van onze vereniging een vrijwilligerstaak- of functie zouden moeten gaan uitvoeren om te zorgen dat onze club goed georganiseerd is en dat niet alle taken bij een te klein aantal enthousiaste leden en/of ouders wordt neergelegd. In deze vergadering is een vrijwilligerscommissie ingesteld die een voorstel voor een vrijwilligersbeleid heeft opgesteld. Het bestuur is in het afgelopen (corona-)seizoen akkoord gegaan met het voorgestelde beleid. 

In de ALV van 18 augustus 2021 is het Vrijwilligersbeleid gepresenteerd en met enkele aanvullingen goedgekeurd door de leden. Met ingang van het seizoen 2021-2022 is dit beleid ingevoerd.

Meer informatie over de spelregels is te vinden op de Vrijwilligersbeleid pagina. 

Ook kan je lezen welke taken en functies er te vervullen zijn, met de bijbehorende puntenaantallen, zodat je inzicht krijgt in wat je zou willen doen als vrijwilliger voor onze volleybalvereniging. 

En het belangrijkste: direct naar het inschrijfformulier! of eerst naar de webpagina over inschrijven voor meer informatie.

Voor vragen over het beleid en de systematiek kan je de vrijwilligerscommissie benaderen via vrijwilligerscommissiekot@gmail.com. 

De vrijwilligerscommissie heeft een introductiefilmpje gemaakt, waarin wordt uitgelegd wat de bedoeling is.