Vrijwilligersbeleid

Functie- en taakbeschrijvingen

Hieronder vind je een overzicht van de 26 functies en/of taken bij onze vereniging. De toelichting op een functie of taak is beschikbaar via de links op de hoofdcategorieën. 

Bestuursfuncties (klik links voor details)

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Algemene zaken
 

Wedstrijdsecretaris en Technische Commissies (klik links voor details)

 • Wedstrijdsecretaris
 • Technische Commissie (TC) Senioren
 • Technische Commissie (TC) Jeugd
 • Technische Commissie (TC) Recreanten
 

Overige commissies (klik links voor details)

 • Commissie - Scheidsrechtercoördinatie 
 • Commissie - Ballen & Materialen
 • Commissie - Kleding 
 • Commissie - Kascontrole 
 • Commissie - Vrijwilligers 
 • Commissie - Feest 
 • Commissie - Toernooien
 • Commissie - Communicatie 
 • Commissie - Sponsor
 • Commissie - Lief- en leed recreanten
 • Commissie - Activiteiten Jeugd 
 • Commissie van Beroep
 • Vertrouwenspersoon
 

Wedstrijden en trainingen (klik links voor details)

 • Train(st)er
 • Coach
 • Scheidsrechter
 • Teller
 • Zaalwacht