Vrijwilligersbeleid

Inschrijven als vrijwilliger

Dit is de inschrijfpagina voor alle leden van KO-Trivolley voor het seizoen 2022-2023.

Alle leden kunnen in beginsel kiezen welke activiteiten/taken zij willen gaan doen via het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier kan je ook aangeven waar je competenties liggen en waar je goed in bent. Op de website wordt vermeld welke vacatures er zijn op het gebied van bestuur en commissies. Als je belangstelling hebt voor een commissie of bestuursfunctie, kan je dat aangeven, ook al is er op dat moment geen vacature. Want het is heel prettig om te weten welke leden benaderd kunnen worden op het moment dat er ergens een vacature ontstaat. 

De functies in een vereniging zijn globaal op te splitsen in structurele/commissie-activiteiten en ad hoc activiteiten/taken. Structurele/commissie-activiteiten zijn bijvoorbeeld TC lid Senioren/Jeugd of bestuurslid. Dit zijn permanente functies gedurende het gehele seizoen. De ad-hoc activiteiten/taken betreffen bijvoorbeeld scheidsrechter, teller of zaalwacht. Voor iedere functie en activiteit/taak is door de vrijwilligerscommissie een inschatting gemaakt van het vereiste aantal te besteden uren op jaarbasis om elke functie of activiteit/taak goed uit te voeren.

Van alle functies en taken zijn op de website beschrijvingen (opsomming van de diverse werkzaamheden) geplaatst, in een aantal gevallen voorafgegaan door een korte toelichting op de vereiste competenties voor het vervullen van de functie. Niet iedereen hoeft natuurlijk over alle competenties van een functie te beschikken, omdat je vaak met meer mensen in een commissie zit, die elkaar kunnen aanvullen en versterken. Ook is er de mogelijkheid om tijdelijk ondersteuning te krijgen door het overdragen van kennis door ervaringsdeskundigen, zodat je kunt leren wat er moet gebeuren. Je moet dus bij een bepaalde taak niet gaan schrikken en je afvragen of je er wel capabel voor bent. Het enige is dat je er (een aantal) uren in moet steken.

Voor vragen over het beleid en de systematiek kan je de vrijwilligerscommissie benaderen via vrijwilligerscommissiekot@gmail.com.