Vrijwilligersbeleid

Overzicht taken en functies

Via onderstaande link vind je de diverse functies en taken binnen onze vereniging.

overzicht van de functies/taken

De vrijwilligerscommissie heeft in samenwerking met het bestuur een inventarisatie gemaakt van het aantal taken en functies (bijvoorbeeld commissie) binnen onze vereniging. Dat zijn er volgens de huidige inventarisatie 26 stuks. Dat varieert van bestuursfuncties en TC functies tot scheidsrechter en teller bij thuiswedstrijden. Aan elke functie/taak zijn punten toegekend op basis van het aantal uren dat naar eerste schatting aan de functie/taak per seizoen of per wedstrijd/training moet worden besteed. Voor een aantal verantwoordelijke functies is het puntenaantal in gewicht verhoogd met een factor 1,5. Op die wijze ontstaat een overzicht van het totaal aantal te realiseren punten voor alle leden van de vereniging per seizoen. Het aantal leden bepaalt uiteindelijk hoeveel punten een lid gemiddeld per seizoen aan vrijwilligerstaken moet realiseren. 

Voor de diverse commissies is vastgesteld uit hoeveel leden de commissie minimaal zou moeten bestaan. Sommige commissies zijn compleet, andere commissies nog niet helemaal of helemaal nog niet. In het overzicht zie je in de tweede kolom welke vacatures er zijn.  

Voor vragen over het beleid en de systematiek kan je de vrijwilligerscommissie benaderen via vrijwilligerscommissiekot@gmail.com.